Centrum Formacji Pastoralnej

Toruń: Stali Lektorzy w Diecezji Toruńskiej.

Toruń: Stali Lektorzy w Diecezji Toruńskiej.

Dnia 29 VI 2014 roku w toruńskiej katedrze ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi stałego lektora 20 mężczyznom. Wydarzenie to zamknęło cykl przygotowań, na który składały się zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa. Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy […]

Zamek Bierzgłowski: Przygotowanie do posługi stałego lektora.

Zamek Bierzgłowski: Przygotowanie do posługi stałego lektora.

„Posługa Słowu” Przygotowanie do posługi  stałego lektora  Rekolekcjami biblijnymi „Posługa Słowu”, które miały miejsce w dniach od 31 V do 2 VI 2013 roku w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, zakończyliśmy w naszej diecezji formację przygotowującą do przyjęcia posługi stałego lektora. Prowadził je o. Jacek Dubel wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, którą […]

Toruń: Formacja do stałych posług lektora i akolity.

Toruń: Formacja do stałych posług lektora i akolity.

W sobotę 15 XII odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla mężczyzn, którzy przygotowują się do pełnienia stałych posług lektora i akolity w naszej diecezji. Przypomnijmy, że w sumie formację podjęły 32 osoby, zgłoszone przez księży proboszczów z 17 parafii. Miejscem spotkań formacyjnych jest od początku seminarium duchowne w Toruniu. Spotkanie składało się zasadniczo z dwóch […]

Formacja przygotowująca do stałych posług lektora i akolity

Formacja przygotowująca do stałych posług lektora i akolity Rekolekcje na rozpoczęcie Formację rozpoczyna kurs biblijny: „Emaus”; data: 15-16 IX 2012; miejsce: Dom Pielgrzyma, ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu; koszt: 100 zł (lub 85 zł zależy od liczby miejsc w pokoju) z noclegiem; bez noclegu: 60 zł; początek 15 IX godz. 9.00. Szczegółowe informacje Szkoła […]