Schole

Formacja psałterzysty

FORMACJA LITURGICZNA Ks. Grzegorz Poźniak Formacja psałterzysty – na przykładzie diecezji opolskiej 1 Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1157 podaje: „Śpiew i muzyka spełniają swoją funkcję znaków tym wymowniej, >im ściślej zwiążą się z czynnością liturgiczną<, według trzech podstawowych kryteriów: pełne wyrazu piękno modlitwy, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia w przewidzianych momentach i uroczysty charakter celebracji. Uczestniczą […]

Duchowość liturgiczna

DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE Ks. Robert Tyrała Duchowość liturgiczna zespołów śpiewaczych Kościół nigdy nie przestał zbierać się na odprawianie paschalnego misterium, czytając to, co było o Jezusie Chrystusie we wszystkich pismach (por. Łk 24, 27), sprawując Eucharystię, w której uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmierci i zmartwychwstaniu, równocześnie składając dzięki Bogu za niewysłowiony dar (por. 2 […]